Odak Noktamız Yenilikçilik ve Büyüme

Odak Noktamız Yenilikçilik ve Büyüme

Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bayer’in gerçekleştirdiği çalışmalar, yaşam bilimleri alanında yenilik ve büyümeye odaklı geniş bir hizmet ve ürün portföyü sunuyor.

Yenilikçilik ve büyümeye daha fazla odaklanmak için işlerimizi bağımsız olarak hareket eden ve kendi pazarlarına yönelmiş üç ayrı bölüme ayırdık: Pharmaceuticals, Consumer Health ve Crop Science. İnsan, hayvan, bitki ve ürünler hakkında bizi üstün kılan bilgilere sahibiz. Bu bilgileri mevcut ürünleri geliştirmek ve yeni ürünler üretmek için kullanıyoruz.

Share this Post: