Metenex 100mg

Methenolone enanthate is a drug mainly used in the treatment of anemia due to bone marrow failure.

Show Details


Stanexin 50mg

Stanozolol 50mg is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug derived from dihydrotestosterone (DHT)…

Show Details


Drostex 100mg

Drostanolone enanthate is a drug that was used to treat breast cancer in women but is no longer marketed.

Show Details


Clenoxin 60mcg

Clenoxin beta2-agonistler olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına ait bir bileşiktir. Beta2-agonistler genellikle…

Show Details


Oxandrex 10mg

Oxandrolone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used to help promote weight gain in various situations, to help offset protein catabolism caused by long-term corticosteroid therapy, to support recovery from severe burns, to treat bone pain associated with osteoporosis, to aid in the development of girls with Turner syndrome, and for other indications.

Show Details


Boldenate 250mg

Boldenate 250 veya boldenone undecenoate, veteriner hekimlikte, özellikle atlarda kullanılan bir androjen…

Show Details


Propyrex 100mg

Testosteron propiyonat, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan androjen ve…

Show Details


Trentex 200mg

Trenbolone enanthate, sentetik ve enjekte edilmiş bir anabolik-androjenik steroid ve asla pazarlanmayan…

Show Details


Drostaxen 200mg

Drostanolone enanthate is a drug that was used to treat breast cancer in women but is no longer marketed.

Show Details


Durabolix 250mg

Nandrolone dekanoat, öncelikle anemi ve zayıflama sendromlarının yanı sıra menopozdaki kadınlarda osteoporoz…

Show Details


Enantex 250mg

Testosteron Enanthate, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan androjen ve…

Show Details


Nandrophen 100mg

Diğerleri arasında Durabolin markası altında satılan Nandrolone fenilpropionat (NPP) veya nandrolone fenpropionat,…

Show Details


Trenax 100mg

Trenbolone asetat, veterinerlik tıbbında, özellikle sığırlarda kas büyümesini teşvik ederek çiftlik hayvanlarının…

Show Details


Cypex 250mg

Testosteron cypionate, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan bir androjen…

Show Details


Parabolon 100mg

Trenbolon heksahidrobenzilkarbonat veya trenbolon sikloheksilmetilkarbonat, nandrolon grubunun sentetik, enjekte edilmiş bir anabolik-androjenik…

Show Details

Showing 1–12 of 19 results

Boldenate 250mg

Boldenate 250 veya boldenone undecenoate, veteriner hekimlikte, özellikle atlarda kullanılan bir androjen ve anabolik steroid (AAS) ilacıdır. Kas içine enjeksiyon yoluyla verilir. Boldenone undesilenate, boldenonun bir ön ilacıdır. Kas içi enjeksiyon yoluyla uygulandığında, boldenon undesilenatın yavaşça vücuda salındığı ve ardından boldenona dönüştürüldüğü bir depo oluşur. İlaç, kas içi enjeksiyonla uygulandığında 14 günlük biyolojik bir yarı ömre sahiptir.

Boldenate 250mg

Boldenate 250 or boldenone undecenoate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug used in veterinary medicine, particularly in horses. It is given by intramuscular injection.

Boldenone undecylenate is a prodrug of boldenone. When administered by intramuscular injection, a depot is formed where boldenone undecylenate is slowly released into the body and subsequently converted to boldenone. The drug has a biological half-life of 14 days when administered by intramuscular injection.

Category:

Clenoxin 60mcg

Clenoxin beta2-agonistler olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına ait bir bileşiktir. Beta2-agonistler genellikle astımı tedavisinde kullanılır. Doktorlar tarafından başka türlü önerilmediği takdirde tavsiye edilen doz günde vücut kilo oranına göre bir bardak su eşliğinde tüketilir. Genellikle etkin doz günde vücut kilosu başına 1-2 mg’dır. Kullanım dozu doktor tavsiyesi ile düzenlenmelidir. Kullanım süreci, kişinin sağlık durumuna göre üç ve altı ay arasında değişim gösterebilir.

Clenoxin 60mcg

Clenoxin is a compound that belongs to a class of drugs called beta2-agonists. Beta2-agonists are often used to treat asthma.

Unless recommended otherwise by doctors, the recommended dose is consumed with a glass of water per day according to body weight ratio. Generally, the effective dose is 1-2 mg per body weight per day. The dose of use should be regulated with the advice of a doctor.

The usage period may vary between three and six months, depending on the person's health status.

Category:

Cypex 250mg

Testosteron cypionate, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan bir androjen ve anabolik steroid ilacıdır. Transseksüel erkekler için hormon tedavisinde de kullanılır. Depo intramüsküler enjeksiyon yoluyla testosteron cypionate'in farmakokinetiğinin, eliminasyon yarı ömrü ve etki süresi de dahil olmak üzere, testosteron enantatınkiyle son derece karşılaştırılabilir ve dolayısıyla esasen aynı olduğu söylenir. Testosteron cypionate'in yarı ömrü en uzun olanlardan biridir ve yaklaşık 8 gündür. Testosteron cypionate, diğer testosteron analoglarına kıyasla kas içi uygulamadan sonra daha düşük bir klirens oranı sunar.

Cypex 250mg

Testosterone cypionate is an androgen and anabolic steroid drug primarily used for the treatment of low testosterone levels in men. It is also used in hormone therapy for transgender men.

Depo intramüsküler enjeksiyon yoluyla testosteron cypionate’in farmakokinetiğinin, eliminasyon yarı ömrü ve etki süresi de dahil olmak üzere, testosteron enantatınkiyle son derece karşılaştırılabilir ve dolayısıyla esasen aynı olduğu söylenir. Testosteron cypionate’in yarı ömrü en uzun olanlardan biridir ve yaklaşık 8 gündür. Testosteron cypionate, diğer testosteron analoglarına kıyasla kas içi uygulamadan sonra daha düşük bir klirens oranı sunar.

Category:

Drostaxen 200mg

Drostanolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug used to treat breast cancer in women but is no longer marketed. It is given by intramuscular injection. Drostanolone enanthate is not orally active and must be administered by intramuscular injection. The elimination half-life of the drug by this route is approximately 8 days. It has a much longer elimination half-life by intramuscular injection than drostanolone. Drostanolone propionate is metabolized to the active form, drostanolone.  

Drostaxen 200mg

Drostanolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug used to treat breast cancer in women but is no longer marketed. It is given by intramuscular injection.

Drostanolone enanthate is not orally active and must be administered by intramuscular injection. The elimination half-life of the drug by this route is approximately 8 days. It has a much longer elimination half-life by intramuscular injection than drostanolone. Drostanolone propionate is metabolized to the active form, drostanolone.

 

Category:

Drostex 100mg

Drostanolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug used to treat breast cancer in women but is no longer marketed. It is given by intramuscular injection. Drostanolone enanthate oral yolla aktif değildir ve intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır. İlacın bu yolla eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 8 gündür. Drostanolona göre intramüsküler enjeksiyon yoluyla çok daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir. Drostanolone propiyonat, aktif form olan drostanolona metabolize edilir.

Drostex 100mg

Drostanolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug used to treat breast cancer in women but is no longer marketed. It is given by intramuscular injection.

Drostanolone enanthate oral yolla aktif değildir ve intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır. İlacın bu yolla eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 8 gündür. Drostanolona göre intramüsküler enjeksiyon yoluyla çok daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir. Drostanolone propiyonat, aktif form olan drostanolona metabolize edilir.

Category:

Durabolix 250mg

Nandrolone decanoate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug primarily used for the treatment of anemia and wasting syndromes as well as osteoporosis in menopausal women. It is given by injection into muscle or fat every one to four weeks. Nandrolone decanoate is slowly released from the injection site into the blood, with a half-life of 6 days.

Durabolix 250mg

Nandrolone decanoate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug primarily used for the treatment of anemia and wasting syndromes as well as osteoporosis in menopausal women. It is given by injection into muscle or fat every one to four weeks. Nandrolone decanoate is slowly released from the injection site into the blood, with a half-life of 6 days.

Category:

Enantex 250mg

Testosteron Enanthate, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan androjen ve anabolik steroid bir ilaçtır. Ayrıca transseksüel erkekler için hormon tedavisinde de kullanılır. Testosteron enanthate, depo intramüsküler enjeksiyon olarak kullanıldığında 4.5 günlük bir eliminasyon yarı ömrüne ve ortalama 8.5 günlük bir kalış süresine sahiptir. Yaklaşık olarak haftada bir kez sık uygulamayı gerektirir ve bununla birlikte testosteron seviyelerinde büyük dalgalanmalar meydana gelir, seviyeler başlangıçta yükselir ve fizyolojik üstü olur.

Enantex 250mg

Testosteron Enanthate, esas olarak erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin tedavisinde kullanılan androjen ve anabolik steroid bir ilaçtır. Ayrıca transseksüel erkekler için hormon tedavisinde de kullanılır.

Testosterone enanthate has an elimination half-life of 4.5 days and a mean residence time of 8.5 days when used as a depot intramuscular injection. It requires frequent administration approximately once a week, and with it large fluctuations in testosterone levels occur, the levels initially rise and become above physiological.

Category:

Halostate 10mg

Fluoksimesteron, erkeklerde düşük testosteron seviyeleri, erkeklerde gecikmiş ergenlik, kadınlarda meme kanseri ve anemi tedavisinde kullanılan bir androjen ve anabolik steroid (AAS) ilacıdır. Ağızdan alınır. Fluoksimesteronun yan etkileri arasında akne, artan saç büyümesi, ses değişiklikleri ve artan cinsel istek gibi erkekleşme belirtileri bulunur. Ayrıca karaciğer hasarına ve yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler yan etkilere neden olabilir. İlaç, sentetik bir androjen ve anabolik steroiddir ve bu nedenle androjen reseptörünün (AR), testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) gibi androjenlerin biyolojik hedefi olan bir agonistidir. Güçlü androjenik etkileri ve orta derecede anabolik etkileri vardır, bu da onu maskülinizasyon üretmek için faydalı kılar.

Halostate 10mg

Fluoxymesterone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used in the treatment of low testosterone levels in men, delayed puberty in boys, breast cancer in women, and anemia. It is taken by mouth.
Side effects of fluoxymesterone include symptoms of masculinization like acne, increased hair growth, voice changes, and increased sexual desire. It can also cause liver damage and cardiovascular side effects like high blood pressure. The drug is a synthetic androgen and anabolic steroid and hence is an agonist of the androgen receptor (AR), the biological target of androgens like testosterone and dihydrotestosterone (DHT). It has strong androgenic effects and moderate anabolic effects, which make it useful for producing masculinization.

Category:

Metenex 100mg

Methenolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug primarily used for the treatment of anemia due to bone marrow failure. It is given by intramuscular injection.

Metenex 100mg

Methenolone enanthate is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug primarily used for the treatment of anemia due to bone marrow failure. It is given by intramuscular injection.

Category:

Nandrophen 100mg

Diğerleri arasında Durabolin markası altında satılan Nandrolone fenilpropionat (NPP) veya nandrolone fenpropionat, öncelikle kadınlarda meme kanseri ve osteoporoz tedavisinde kullanılan bir androjen ve anabolik steroid (AAS) ilacıdır. Haftada bir kez kas içine enjeksiyon yoluyla verilir. NPP, ilacın aktif formu olan vücutta nandrolona dönüştürülür. Kas içi enjeksiyon yoluyla uygulandığında vücutta uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir. Etki süresi yaklaşık bir haftadır ve birkaç günde bir ila haftada bir kez uygulanır. NPP'nin eliminasyon yarı ömrü ve etki süresi, nandrolone dekanoatınkinden çok daha kısadır.

Nandrophen 100mg

Nandrolone phenylpropionate (NPP) or nandrolone fenpropionate, sold under the brand name Durabolin among others, is an androgen and anabolic steroid (AAS) drug primarily used in the treatment of breast cancer and osteoporosis in women. It is given by intramuscular injection once a week.

NPP is converted to nandrolone in the body, which is the active form of the drug. It has a long elimination half-life in the body when administered by intramuscular injection. The duration of action is about a week and is applied every few days to once a week. The elimination half-life and duration of action of NPP is much shorter than that of nandrolone decanoate.

Category:

Oxandrex 10mg

Oxandrolone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used to help promote weight gain in various situations, to help offset protein catabolism caused by long-term corticosteroid therapy, to support recovery from severe burns, to treat bone pain associated with osteoporosis, to aid in the development of girls with Turner syndrome, and for other indications.

Oxandrex 10mg

Oxandrolone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used to help promote weight gain in various situations, to help offset protein catabolism caused by long-term corticosteroid therapy, to support recovery from severe burns, to treat bone pain associated with osteoporosis, to aid in the development of girls with Turner syndrome, and for other indications.

Category:

Oxythol 50mg

Oxymetholone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used primarily in the treatment of anemia. It is also used to treat osteoporosis, HIV/AIDS wasting syndrome, and to promote weight gain and muscle growth in certain situations. It is taken by mouth.

Oxythol 50mg

Oxymetholone is an androgen and anabolic steroid (AAS) medication which is used primarily in the treatment of anemia. It is also used to treat osteoporosis, HIV/AIDS wasting syndrome, and to promote weight gain and muscle growth in certain situations. It is taken by mouth.

Category: